Shoshana Kregarman

Shoshana Prezant Kregarman

1949 - 2023

Share Your Memory of
Shoshana